Cedule s místem pobytu

 

Na každé základně, kde působí příslušnici AČR v zahraniční misi, je vyhotovena jednoduchá tabulka se jmény všech příslušníků AČR, kteří zde působí. Do této tabulky vojáci zaznamenávají, kde se zrovna nachází, aby byli v případě potřeby rychle k nalezení. Systém je jednoduchý – jednotlivé řádky představují vojáky a jednotlivé sloupečky místa, kde se mohou vyskytovat, například patrola, dílna, wc, posilovna, jídelna atd. Další typ cedule se někdy nacházel na ubikaci jednotlivých vojáků, ale její systém je stejný.

Dnes představovaný sbírkový předmět z podsbírky Varia – Mise je právě tento případ. Jedná se o osobní ceduli příslušníka AČR ze základny FOB Shank, s přezdívkou Malkin, vyrobenou z krabicového kartonu a univerzální stříbrné pásky. Celkem je zde 9 políček s místem, kde se voják mohl nacházet – WC, velitelství, jídelna, sprcha, patrola, služba, posilka, spinkám a PX. Pro označení, kde zrovna byl, je na kartonu přidělané jednoduché posuvné okénko.

Cedule s místem pobytu ze základny FOB SHANK se do podsbírky Varia – Mise Vojenského historického ústavu Praha dostala v roce 2015.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha