Čepice 8. čs. střeleckého pluku, 1918

 

V důsledku počínající občanské války, kdy vojáci bolševických jednotek nosili často stejnokroje ruské armády, vyvstala potřeba výrazně odlišit čs. vojáky. Objevovaly se případy, kdy si bolševici připevnili na své čepice bíločervené stužky a vydávali se za legionáře. Nutno dodat, že opačný postup za pomoci rudého označení volili i průzkumné skupiny čs. legií.  U některých jednotek se tak začaly rozšiřovat nové tvary čepic, odlišných od ruské furažky.

Specifická čepice se v průběhu roku 1918 rozšířila u 8. čs. střeleckého pluku. Tvarem vycházela z táborových čepic francouzské či belgické armády a vyráběla se kromě vlněného sukna i z letní bavlněné tkaniny. Některé exempláře mají lemování z jemného malinového sukna. Charakteristické “rohy“ čepice se zastrkávaly dovnitř, čímž vznikla skutečně podivná pokrývka hlavy. Přestože se nejednalo o oficiální označení, vžil se pro tuto čepici nepříliš lichotivý název pizďucha nebo pizdulka.

Předmět je součástí původní sbírky Památníku odboje.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha