Československá Jánošíkova medaile

Medaile byla založena československou vládou dne 14. června 1946, její stanovy byly doplněny v roce 1949.
Jánošíkova medaile byla udělována na návrh MNO prezidentem republiky (případně ministrem národní obrany či jinou k tomu zplnomocněnou osobou) jako vojenské vyznamenání československým partyzánům (uznaným ve smyslu § 1 zákona č. 34/1946 Sb.) a těm příslušníkům spojeneckých států, kteří vynikajícím způsobem přispěli k organizování československých partyzánských jednotek nebo se vyznamenali v bojích těchto jednotek na území Československé republiky nebo mimo její hranice. Medaile byla udělována také vojenským útvarům, skupinám osob a symbolům, znázorňujícím skupiny osob.
Hlavním motivem aversu medaile je postava legendárního slovenského hrdiny Jánošíka, zobrazeného s vykročenou pravou nohou, postavenou na skalisko. V pravici svírá Jánošík hlaveň pušky, přičemž se její pažbou opírá o totéž skalisko. Levou ruku má pokrčenou a opřenou o bok. Jeho pohled směřuje k pravému okraji medaile, ve směru uchopené hlavně pušky. Kolem motivu je rozložen opis, rozmístěný s ohledem na výtvarné řešení: VOĹ RADŠEJ – NEBYŤ – AKO BYŤ OTROKOM.
Revers je tvořen šestiřádkovým nápisem: ZA / ODVAHU / V PARTYZÁNSKÝCH / BOJÍCH / ČECHŮ a SLOVÁKŮ/ 1939 – 1945. Pod tímto nápisem je položena vavřínová snítka.

Medaile byla získána do sbírky Vojenského historického ústavu darem někdejšího Ministerstva národní obrany.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha