Československé dvojplošníky Aero

První snímek, pořízený pravděpodobně kolem poloviny dvacátých let, zachycuje československý dvojplošník Aero A-14 ve službách nově zřízených Československých státních aerolinií. Druhá fotografie pak zachycuje Aero A-14 nebo A-15 ve službách čs. letectva.

 

Tento dvojplošník představoval československou kopii německého prvoválečného typu Hansa-Brandenburg C.I, o který mělo československé letectvo z důvodu nedostatku lepších strojů zájem i po roce 1918. Roku 1922 tak bylo objednáno a dodáno celkem 25 strojů Aero A-14. Rozpětí křídel činilo 12,3 m, stroj byl 8,4 m dlouhý a 3,2 m vysoký a hmotnost prázdného letounu činila 933 kg. Poháněl jej motor Hiero N, vyráběný firmou Breitfeld & Daněk, jenž mu dodával maximální rychlost 179 km/h; maximální dolet činil 450 km. Osádku tvořili dva muži.

Stroj se hodil nejen k výcviku, ale i k přepravě osob, a hrál tak zásadní roli v prvních letech Československých státních aerolinií. Právě na stroji Aero A-14 s označením L-BARC provedl dne 28. října 1923 rotmistr Karel Brabenec první let nově vzniklých ČSA; teprve počínaje rokem 1926 se prosadily modernější typy. Čs. letectvo využívalo též typ A-15, jenž se lišil toliko motorem Hiero L, dodaným z ciziny, jinak vypadal stejně – roku 1923 bylo vyrobeno 25 strojů tohoto typu. Byly využívány k nejrůznějším účelům včetně nočního létání. Poslední stroje A-14 a A-15 sloužily u Masarykovy letecké ligy a aeroklubů až do poloviny 30. let.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha