Československý nárameník armádního generála, 1953

 

V prosinci 1950 došlo k představení zcela nového hodnostního označení a dalších prvků, které vzápětí kodifikoval stejnokrojový předpis, vydaný k 1. lednu 1951. Zatímco předpis samotný o sovětské inspiraci mlčí, hlavní myšlenka nové změny je obsažena v rozkazu prezidenta Gottwalda: „Soudruhu ministře národní obrany, jako vrchní velitel československé branné moci nařizuji, aby dnem 1. ledna 1951 byly zavedeny na stejnokrojích příslušníků československé armády nové nárameníky v barvách podle druhů vojsk a nová označení hodností, jakož i příslušnosti k druhům vojsk.  Těmito opatřeními bude pevně vyjádřeno přibližování se naší armády jejímu slavnému vzoru, Sovětské armádě, a bratrství naší armády se Sovětskou armádou – Osvoboditelkou.“

Hlavní změny se týkaly hodnostního označení a nárameníků. Sovětský systém byl poměrně důmyslný a z nárameníku bylo možné kromě hodnosti vojáka určit i jeho příslušnost k druhu vojska, zbrani, v případě důstojníků pak i zařazení ke zbraním, či k týlovým a administrativním složkám.  Celý systém, zavedený do sovětské armády v roce 1943, však nebyl nově vytvořený, ale šlo o upravené označení používané ruskou carskou armádou.

Nárameník armádního generála má šířku 6,5 cm, hvězdy jsou většího provedení než u vyšších důstojníků a jsou vytkané. Stuha generálského nárameníku nemá průsvity. Lemovka nárameníku určuje druh vojska. Oproti důstojnickým nárameníkům jsou generálské hvězdy u všech hodností seřazeny vždy v jedné řadě. Nejvyšší generálská hodnost se do roku 1953 uváděla jako generál armády, poté jako armádní generál.

Předmět byl do sbírky VHÚ získán v roce 2013.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha