Československý válečný kříž 1939

 

Vyznamenání Československý válečný kříž 1939 bylo zřízeno nařízením vlády republiky Československé dne 20. 12. 1940, č. 4/1941. Kříž se uděloval za provedení vynikajícího výkonného nebo velitelského činu v ohrožení života nebo za obětování života při daném činu. Dekorace byla ražena ve třech vydáních – londýnském (1940–1941) a dvou pražských z roku 1945 a z let 1945-1946. Prezentovaným exemplářem byl dekorován František Živěla, který v průběhu druhé světové války sloužil v řadách RAF.

František Živěla pocházel z Brna-Zábrdovic. V Brně také absolvoval měšťanskou školu a vyučil se strojním zámečníkem. Po vykonání základní vojenské služby pracoval ve zbrojovce Brno a poté u státní policie v Ostravě, kde byl také součástí oddílu Stráže obrany státu (SOS). V červnu 1939 odešel z Protektorátu přes Polsko do Francie. Po porážce Francie se přesunul do Británie, kde prošel kurzem leteckých zbrojířů. Od září 1940 byl zařazen do RAF, kde působil jako zbrojíř u 310. a 312. československé peruti. Po válce sloužil u SNB v Ostravě a Brně. Mezi lety 1948–1949 byl vězněn za pokus o přechod hranice do Německa. Po propuštění pracoval až do důchodu jako opravář a mechanik.

Popis:

Trojúhelníkový kříž o rozpětí ramen 44 mm, zakončený hroty. Mezi rameny se nacházejí zkřížené meče. Klenot zavěšen na 39 mm široké stuze, tvořené úzkými svislými červenými, bílými a modrými proužky. Provedení závěsného ouška identifikuje exemplář jako první pražské vydání z roku 1945.

Avers:

Na středu kříže malý státní znak Československé republiky, ramena kříže jsou opatřena středovým žebrem.

Revers:

Na středu a v koncích jednotlivých ramen kříže umístěny zemské znaky v kruzích: uprostřed kříže ve štítu znak Čech, v zakončení ramen kříže nahoře znak Slovenska, vpravo Moravy, vlevo Slezska a dole Podkarpatské Rusi. V mezerách mezi kruhem lemujícím znak Čech a okrajem štítu rozložen letopočet 1939.

Vyznamenání bylo do sbírky získáno koupí v roce 2014.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha