Československý vycházkový nárameník generála, 20. léta 20. stol.

 

V roce 1924 byla v československé armádě zavedena řada doplňků, které měly odlišit vycházkový stejnokroj od běžného služebního. Pro gážisty se tak zaváděly stříbrné knoflíky namísto mořených, či honosné vycházkové nárameníky. Pro generály byly předepsány knoflíky a další doplňky zlaté. V popisu ramenních pásek je uvedeno: „Ramenní pásky na vycházkové bluze jsou z výložkového sukna a jest na nich u generálů našita stuha zlatá, u ostatních důstojníků stříbrná se stylisovanou lipovou ratolestí. Distinkční odznaky jsou plechové, u generálů postříbřené, u ostatních důstojníků pozlacené.“

Představovaný exemplář je zajímavý použitím nezvyklých materiálů. Lipová ratolest není vytkávaná, ale je vyražena z pozlaceného plechu, plechová je rovněž výztuha nárameníku.

Předmět je součástí původní sbírky Památníku odboje

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha