Českoslovenští legionáři na nádraží v Čeljabinsku

Snímek zachycuje skupinu československých legionářů na nádraží v Čeljabinsku za občanské války v Rusku. V polovině května 2018 jsme si připomněli sto let od incidentu, který vedl k zapojení čs. legií v Rusku do boje proti ruským bolševikům.

 

Brestlitevský mír vedl k repatriaci německých a rakousko-uherských válečných zajatců. Naopak čs. legie v Rusku se ocitly v prekérní situaci, na základě dohody s bolševiky byly z největší části odzbrojeny a byla zahájena jejich evakuace do Vladivostoku. Složité poměry v Rusku vedly k tomu, že 3. a část 6. střeleckého pluku čs. legií uvázly ve významném městě a železničním uzlu Čeljabinsku na východním úpatí pohoří Ural. Dne 14. května došlo k incidentu, kdy byl z vlaku s maďarskými zajatci vržen na skupinu legionářů kus železa, který vážně zranil legionáře Ducháčka. Jeho kamarádi zlynčovali domnělého viníka, sovětské úřady situaci nezvládly a 17. května 1918 zajaly skupinu deseti legionářů a jednoho jejich důstojníka. Nato legionáři obsadili město, osvobodili své vězně a zmocnili se velkého množství zbraní; přitom padl desátník František Chudý. Záhy sice došlo k dohodě mezi čeljabinským sovětem a čs. jednotkami, přesto však incident zásadně přispěl k tomu, že československé legie v Rusku byly vtaženy do ruské občanské války a bolševikům přibyl nový nebezpečný nepřítel.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha