Čestné vyznamenání za zásluhy o Červený kříž II. třídy s válečnou dekorací na dámské stuze

Základy Červeného kříže byly položeny již roku 1864, avšak teprve začátek první světové války vedl v Rakousko-Uhersku k založení Čestného vyznamenání za zásluhy o Červený kříž ke dni 17. srpna 1914. Vyznamenání bylo udělováno za přímou péči o raněné a nemocné stejně jako za podporu Červeného kříže a jeho činnosti. Udělovalo se formou šesti různých provedení dekorací jedné ze čtyř tříd, po nichž následovala ještě stříbrná a bronzová medaile. Dekorace i medaile mohly být také podle okolností doplněny tzv. válečnou dekorací – vavřínovým věncem, udíleným za statečnost a zásluhy před nepřítelem v době války. Do pomyslného hledáčku možných laureátů se však nedostávali jen donátoři Červeného kříže, lékaři, vojenští duchovní či frontoví zdravotníci. Již při vzniku tohoto vyznamenání se počítalo také s oceňováním žen, neboť ty se na péči o raněné a nemocné v mnoha případech přímo podílely a od příslušnic aristokracie se navíc očekával vstup mezi ošetřovatelky a osobní podíl na práci v nemocnicích a lazaretech.

Popis:

Stříbrný latinský kříž s tlapatými rameny o průměru ramen cca 45 x 37 mm na bílé stuze s dvěma červenými pruhy při okrajích, složené do tvaru motýlka či mašle tzv. dámské stuhy. Stužky o rozměrech 20 x 38 mm a 33 x 45 mm v barvách stuhy, složené do tvaru tzv. dámské stuhy a doplněné miniaturou zeleně smaltovaného vavřínového věnce. V původní etui.

Avers:

Ve středu kříže červený řecký kříž v bíle smaltovaném medailonu s červeně smaltovaným mezikružím nesoucím zlatý opis „PATRIAE AC HUMANITATI“ (vlasti a lidskosti). Červeně smaltovaná ramena kříže po obvodu rámována lištou, smaltovanou bíle. Přes ramena kříže vložen zeleně smaltovaný vavřínový věnec.

Revers:

Ve středu kříže zlatý nápis „1864 / 1914“ v bíle smaltovaném medailonu s červeně smaltovaným mezikružím. Červeně smaltovaná ramena kříže po obvodu rámována lištou, smaltovanou bíle.

Exemplář byl do sbírek získán převodem prostřednictvím činnosti Národní kulturní komise v roce 1963.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha