Čestný odznak Asociace „Vojáci společně“

 

Komise vojenských tradic a symboliky Vojenského historického ústavu Praha, jenž je odborným a poradním orgánem ředitele Vojenského historického ústavu, podle potřeby na základě odůvodněných žádostí vytváří, spoluvytváří či zkoumá navrhované pamětní odznaky z hledisek heraldiky, návaznosti na českou (respektive československou) vojenskou historii, výstižnosti a vhodného grafického ztvárnění. V této souvislosti zpracovávala Komise vojenských tradic a symboliky rovněž návrh Čestného odznaku Asociace „Vojáci společně“. Podoba odznaku stanovena a schválena ředitelem VHÚ spisem Ev. č. 40/30/3/2015-1241.

Asociace „Vojáci společně“ působila jako zapsaný spolek spolupracující s AČR především v oblasti výchovy k vlastenectví, vojenským tradicím a brannosti a dále se podílela mimo jiné na sportovních, kulturních a zájmových aktivitách příslušníků AČR směřujících ke zdravému způsobu života a zvyšování fyzické zdatnosti. Věnovala se též otázkám novelizací zákonů především ve vztahu ke kariérnímu řádu, sociálnímu programu a zásadám péče o bývalé vojáky.

Popis:

Pamětní odznak kruhového tvaru ražený z patinovaného tombaku o průměru 40 mm při síle 3 mm. Stuha o šíři 38 mm šedé barvy, svisle na středu polcená červeným pruhem a obě poloviny svisle polcené vždy jedním modrým pruhem. Pruhy jsou rozmístěny v pořadí šedá-modrá-šedá-červená-šedá-modrá-šedá. Stužka v barvách a v šíři stuhy čestného odznaku.

Avers:

Na střed plochy umístěn znak Asociace vojáci společně – kosočtverec podložený zkříženými meči, do jehož rohů vybíhá vždy jeden lipový lístek. Na středu nese čtvercový štítek s písmeny ve dvou řádcích: A / VS. V ohraničené borduře vložen opis. Horní opis: ASOCIACE „VOJÁCI SPOLEČNĚ“, spodní opis: ČESTNÝ ODZNAK.

Revers:

Na střed plochy umístěna stupňovitě slova: TRADICE / VĚRNOST / SVORNOST, podél odstupňování provázená na dvou stranách lipovými ratolestmi se třemi lístky, jež mírně zasahují do bordury. Heraldicky levá ratolest je natočena lístky dolů, heraldicky pravá lístky vzhůru. Bordura prázdná. Při ohraničení bordury v dolní části odznaku volně v ploše vyhrazené místo pro ražbu čísla odznaku: 080.

Exemplář byl do sbírky Vojenského historického ústavu získán darem v roce 2018.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha