Čestný odznak Celního úřadu pro Liberecký kraj – 2. stupeň

 

Vojenský historický ústav Praha v dlouhodobém časovém měřítku příležitostně spolupracuje s bezpečnostními složkami České republiky a složkami integrovaného záchranného systému při tvorbě návrhů rozličných prvků symboliky. Na základě této spolupráce byl Vojenský historický ústav Praha v roce 2015 požádán Celní správou o pomoc při tvorbě návrhu na třístupňový Čestný odznak Celního úřadu pro Středočeský kraj. Při realizaci této spolupráce došlo zároveň k přípravě vzoru, podle něhož by mohly následně vznikat obdobné dekorace pro Celní úřady jednotlivých krajů. S ohledem na tuto skutečnost došlo po přípravných jednáních v letech 2017‒2018 k založení třístupňového Čestného odznaku Celního úřadu pro Liberecký kraj.

Dominantními prvky uvedených čestných odznaků jsou na aversu umístěné tradiční symboly celního úřadu a České republiky – Merkurova hůl a lipové ratolesti – spolu s na reversní straně položeným znakem příslušného kraje a heslem, vyjadřujícím podstatu činnosti Celní správy: PROTECTIO CIVIS ET COMERCIUM (Ochrana občana a obchodu). Odznak je zhotovován ve třech stupních v povrchovém provedení starobronzu, starostříbra a matného zlata.

Popis:

Pamětní odznak tvaru španělského štítu o výšce 36 mm a šířce 37 mm při síle 3 mm ražený z tombaku v povrchové úpravě starého stříbra. Stuha o šíři 35 mm vertikálně polcená v barvách zelené a tmavě modré. V zelené polovině umístěn bílý a tmavě modrý pruh, v tmavě modré polovině série úzkých pruhů v kombinaci barev červené, bílé, žluté a modré. Stužka v barvě stuhy, s miniaturou v povrchové úpravě starého stříbra nesoucí symbol Merkurovy hole.

Avers:

V kruhovém medailonu s bordurou heraldicky mírně vlevo položena okřídlená Merkurova hůl, po levé straně provázená a částečně podložená lipovou ratolestí. Heraldicky vpravo dole umístěn v pěti řádcích nápis: ČESTNÝ ODZNAK / CELNÍHO ÚŘADU / PRO / LIBERECKÝ / KRAJ. Nápis převýšen malou trojlistou lipovou ratolestí.

Revers:

V kruhovém medailonu s bordurou na střed umístěn znak Libereckého kraje. V borduře situovány opisy. Horní opis: PROTECTIO CIVIS ET COMERCIUM. Spodní opis: CELNÍ ÚŘAD PRO LIBERECKÝ KRAJ.  Mezi spodní hranou znaku kraje a vnitřní okraj bordury vyhrazen prostor pro umístění pořadového čísla odznaku: 025.

Exemplář byl do sbírky Vojenského historického ústavu získán darem v roce 2019.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha