Čestný pamětní odznak NATO Response Force

 

Vstup České republiky do Organizace Severoatlantické aliance přirozeně generoval zapojení Armády české republiky do sil reakce NATO (NATO Response Force – NRF). V této souvislosti byl rozkazem ministra obrany zřízen 3. ledna 2005 Čestný pamětní odznak NATO Response Force, určený k oceňování osob, které se podílely na zabezpečení a přípravě jednotek zařazených do sil reakce NATO. Dekoraci mohli obdržet vojáci v činné službě a občanští zaměstnanci, popřípadě mohla být udělena i jiným občanům České republiky či cizím státním příslušníkům za významnou spolupráci s resortem obrany při výstavbě sil NATO Response Force. Opakovaná významná spoluúčast na přípravě sil NRF se značila kovovou miniaturou na stužce s číslicí odpovídající počtu absolvovaných přípravných cyklů (1–3).

Popis:

Medaile kruhového tvaru o průměru 35 mm při síle 3 mm v povrchové úpravě starobronzu, zavěšená na 37 mm široké průvlečné stuze. Stuha modrá, polcená trikolorou barev černá-žlutá-černá, provázenou po obou stranách bílým pruhem.

Avers:

Plochu vyplňuje stylizovaný globus s rovnoběžkami a poledníky, na středu překrytý štítkem se znakem NATO Responce Force – zkratkou NRF a směrovou růžicí NATO.

Revers:

Na středu plochy umístěn znak Ministerstva obrany České republiky – dělený španělský štít, v horní části štítu vyrůstající český lev, ve spodní části položeny dva zkřížené, hroty vzhůru orientované stylizované meče.

Exemplář byl do sbírky Vojenského historického ústavu získán převodem v roce 2009.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha