Charkov 1943, odklízení válečných škod

Na snímku z 9. května 1943 je zachyceno civilní obyvatelstvo v Charkově, patrně při odklízení válečných škod. V době zveřejnění tohoto snímku, tedy v březnu 2017, uplynulo 74 let od druhého ovládnutí Charkova nacisty.

 

Charkov, velikostí srovnatelný s Kyjevem, byl jedním z nejvýznamnějších průmyslových center SSSR a až do roku 1934 byl hlavním městem Ukrajinské SSR. Po přepadení SSSR byly charkovské průmyslové závody evakuovány na východ; nacisté město poprvé ovládli 24. října 1941. Na jaře 1942 se sovětské velení zamýšlelo chopit strategické iniciativy. 12. května 1942 tak armády maršála Timošenka zahájily útok na Charkov. I přes počáteční úspěchy však nakonec utržily těžkou porážku a ztratily statisíce mužů, čímž výrazně usnadnily nadcházející hitlerovskou ofenzívu k Volze a na Kavkaz.

Po obklíčení sil Osy u Stalingradu a následném nacistickém ústupu na západ se situace zcela změnila. 29. ledna 1943 zahájil Jihozápadní front generálplukovníka Vatutina operaci Skok, jejímž cílem bylo osvobodit Donbas. Sousední Voroněžský front pod velením generálplukovníka Golikova zahájil ofenzívu 2. února – cílem tzv. operace Hvězda bylo ovládnout Charkov a Kursk. Obě operace začaly úspěšně, nacisté byli oproti přímému Hitlerovu rozkazu nuceni ustoupit z Charkova; toto město bylo osvobozeno 16. února. Velitel německé Skupiny armád maršál Erich von Manstein nechal s Hitlerovým svolením Sověty postoupit co nejdál, čímž by se jejich síly příliš roztáhly a zásobovací linie neúměrně prodloužily.

19. února 1943 zahájily německé síly protiútok proti sovětským silám na levém břehu řeky Doněc. Sovětské jednotky nebyly schopny nacistický nápor zastavit a utržily těžké ztráty; při této příležitosti došlo 8. března 1943 u Sokolova k prvnímu vystoupení československých jednotek v SSSR. Hlavním cílem německé ofenzívy byl Charkov. Ten se v zásadě ocitl v německých rukou 15. března, 18. března 1943 Němci dobyli severněji ležící Bělgorod. Sovětské síly ztratily při obraně charkovské oblasti nejméně 86 000 vojáků, sovětský postup v oblasti Kurska se mezitím zastavil a vznikl obrovský oblouk fronty. Teprve po porážce nacistů u Kurska došlo k obnovení sovětského postupu a Charkov byl definitivně osvobozen 23. srpna 1943.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha