Chemický průkazník CHP-71

 

Chemický průkazník CHP-71 byl jednou z důležitých pomůcek příslušníků československého samostatného protichemického praporu ve válce v Zálivu. Naši chemici působili v oblasti Perského zálivu od prosince 1990 do konce srpna 1991.

Přístroj sloužil jako prostředek chemického průzkumu u všech druhů vojsk ČSLA a posléze i Armády České republiky. Umožňoval zjistit přítomnost otravných látek ve vzduchu, v terénu, na bojových vozidlech a dalším materiálu a zároveň tyto látky identifikovat. Obsluha přístroje odebírala vzorky, které pomocí přístroje analyzovala. Princip spočíval v chemické reakci zkoumané látky s látkami v průkazníkových trubičkách. Šlo o skleněné trubičky naplněné specifickým sorbentem, kde probíhaly reakce s chemickými činidly. S pomocí průkazníku mohly být odhaleny otravné látky typu G (tabun, sarin, soman), CK (chlorkyan), AC (kyanovodík) a další.

Samotný průkazník CHP-71 má délku 210 mm, šířku 200 mm a výšku 75 mm. Jeho hmotnost činí 2,9 kg. Napájení tvoří čtyři 1,5V nebo 12/24 V články.

Ve výzbroji Armády ČR jej postupně nahradil nový chemický průkazník CHP-5.

Přístroj byl do sbírky VHÚ Praha získán převodem s Výrobního opravárenského závodu 072 v Zemianských Koštolanech v roce 1979.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha