Cvičení Varšavského paktu Sojuz ’83

Snímek z roku 1983 zachycuje sovětské a polské vojáky na cvičení Varšavského paktu Sojuz ’83.

 

Společná cvičení Varšavského paktu měla za cíl procvičit spolupráci mezi ozbrojenými silami členských států, ale stejně dobře mohla sloužit k politickému nátlaku Sovětského svazu na jeho satelity. Příkladem bylo cvičení Sojuz ’81, pořádané v březnu až dubnu 1981 na území Polska, Československa a NDR. V komunistickém Polsku tou dobou probíhala zásadní vnitropolitická krize. Již po zvýšení cen potravin roku 1970 došlo v Polsku k velkým nepokojům a k sesazení komunistického vůdce Gomułky. Zdražení a následné nepokoje se opakovaly v letech 1976 a 1980. Legitimita režimu byla dále otřesena v důsledku zvolení Poláka Jana Pavla II. papežem roku 1978 a vzniku nezávislých odborů Solidarita o dva roky později. 11. února 1981 se novým ministerským předsedou stal ministr národní obrany generál Wojciech Jaruzelski (1923–2014). 13. prosince 1981 Jaruzelski vyhlásil výjimečný stav, vyslal vojska do ulic a zatlačil Solidaritu do ilegality. Tyto kroky ospravedlňoval tím, že pouze zabránil sovětské invazi; tvrzení, že takováto hrozba roku 1981 existovala, však nebývá všeobecně přijímáno. Potlačení demokratického hnutí v prosinci 1981 si vyžádalo takřka sto obětí, zápas Poláků za svobodu však pokračoval a roku 1989 byl korunován úspěchem.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha