Dámský Řád hvězdového kříže (provedení kolem roku 1900)

 

U zrodu tohoto řádu stojí příběh dřevěného kříže, který přečkal požár Hofburgu 2. února 1668. Takřka zázračné zachránění kříže, zhotoveného údajně ze dřeva Kristova kříže a získaného již ve středověku Maxmiliánem I., inspirovalo císařovnu Eleonoru k založení zcela nového Řádu hvězdového kříže (Ordo crucis stellatae). Řád schválený papežem a císařovniným synem Leopoldem I. byl zřízen 18. září 1668 jako čistě dámský řád pro příslušnice vysoké katolické šlechty. Hlavou řádu byla vždy příslušnice domu rakouského, zatímco členkami řádu se mohly stát krom žen z habsburského rodu také šlechtičny, které doložily nejméně 16 šlechtických předků, po 8 od každého z rodičů. Členky řádu byly povinovány plnit křesťanské ideály prostřednictvím charitativní činnosti, musely se účastnit řádového života a bohoslužebných úkonů, a jestliže se jednalo o svobodné dívky, musely také chránit svou nedotčenost. Řád existuje v rodě Habsburků dodnes.

Popis:

Klenot o rozměrech 47 x 31 mm oboustranně shodný, tvaru oválu s místy nepravidelným okrajem, zhotovený ze zlata. Na středu červeně smaltovaný řecký kříž, lemovaný světle modrým smaltem a zlatým lemem. Kříž podložený černě smaltovaným orlem se zlatými hlavami, spáry a lemováním perutí. Celek uzavřen tmavomodře smaltovanou bordurou se zlatým lemováním. Horní část odznaku přeložena bíle smaltovanou zlatě lemovanou stuhou s černým nápisem: SALUS ET GLORIA (Zdar a sláva). Klenot zavěšen na černé tzv. dámské černé stuze o šíři 38 mm. Uloženo v původní etui.

Exemplář byl do sbírky VHÚ získán převodem prostřednictvím činnosti Národní kulturní komise v roce 1966.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha