DĚJEV, Platon. Výtvarníci legionáři.

 

Propojenost prostředí prvního odboje, a okruhu československých legií obzvláště, s uměleckými kruhy různých disciplín je skutečností veskrze známou. Jednalo se jak o činnost v zázemí, jakou bylo například vytváření plakátů, grafik, poštovních známek a bankovek Vojtěchem Preissigem, tak blíže frontě jako u Josefa Váchala, Otty Matouška, Emila Filly, Jindřicha Vlčka a řady dalších. Válečné události byly přímou inspirací již během války, ale i zpětně po ukončení bojů. Propojení umělecké sféry s úsilím o státní samostatnost bylo tedy velmi úzké. Svébytnou podskupinu pak tvoří československé legie, v jejichž řadách působilo značné množství grafiků, malířů, sochařů a dalších výtvarníků, na něž po válce navázala intenzivní činnost legionářských spisovatelů.

Dnes představovaná kniha se nezabývá výtvarnou činností legionářů vyčerpávajícím způsobem, nicméně tvoří cenný příspěvek k dějinám našeho výtvarného umění. Monografie Platona Dějeva Výtvarníci legionáři přináší slovníkový přehled nejvýznamnějších výtvarníků z řad československých legionářů. Abecedně řazené medailony přináší kromě biografického úvodu i erudovanou charakteristiku tvorby, včetně přehledu nejvýznamnějších děl, jejichž výběr je přítomen v podobě fotografické přílohy. Celek tak tvoří cennou příručku pro orientaci v tématu, nejen kvůli vyčerpávajícímu, až encyklopedickému pojetí, ale i kvůli důkladnému citačnímu aparátu obsahujícímu odkazy na další prameny.

Titul kvartového formátu je vázán v plátěných deskách s červenobílým typografickým motivem a středovou dominantou v podobě znaku československých legií, který v letech 1918–1920 neoficiálně plnil funkci znaku státního. Střídmá sazba textu písmem garamond je doplněna více než dvěma sty černobílých fotografií jak výtvarných děl, tak jejich autorů. Titul tvoří dodnes vysoce kvalitní příspěvek k dějinám českého výtvarného umění v souvislosti s první světovou válkou a československými legiemi.

Citace:

DĚJEV, Platon. Výtvarníci legionáři. Praha: Československý legionář, 1937.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha