Denkwürdigkeiten aus dem deutsch-dänischen Kriege 1864.

 

Před 153 lety, počátkem února 1864, vstoupila spojenecká pruská a rakouská vojska do Šlesvicka a zahájila tak „druhou šlesvickou válku“. Tyto události jsme si připomněli před rokem jinou prezentovanou knihou (viz zde). Nemusíme se tedy podrobněji zabývat historickými souvislostmi, ale můžeme se zaměřit na samotnou publikaci.

Drobná knížečka formátu 12×17 cm má pevnou kartonovou vazbu s plátěným hřbetem. Desky jsou zdobeny slepotiskovým názvem publikace, text je pak doplněn 12 černobílými obrázky na křídovém papíru, které však pro svůj malý rozměr nevyniknou, neboť originální litografie dosahovaly výrazně větších rozměrů. Frontispis zdobí podobizna pruského polního maršála svobodného pána Wrangela, jakožto nejvyššího velitele spojeneckých vojsk, další ilustrace obsahují reprezentativní výběr z válečných událostí a významných osobností, jako jsou například vyobrazení bitev u Missunde či u Oeversee, nebo portréty pruského prince Friedricha Karla či rakouského polního podmaršála svobodného pána Gablenze. Za textem nechybí ani přehledná mapka Jutského poloostrova pro snadnější orientaci čtenáře v textu.

Prezentovaná knížka vyšla roku 1914 k padesátému výročí popisovaných událostí a je nutno konstatovat, že není zcela typickou jubilejní publikací své doby. Oproti podobným tiskům, které řadíme do této kategorie, jde o knihu malého formátu, která nepůsobí dostatečně reprezentativním dojmem. Přesto má tato publikace své nesporné klady, které mohou dodnes čtenáře oslovit. Obsah je zpracován systematicky a přehledně, v textu nechybí chronologický přehled událostí ani rozpis bojové sestavy všech válčících armád a loďstev. Vedle samotného popisu událostí kniha přináší i přetisk vybraných provolání vladařů či armádních rozkazů a nabízí tak i sice velmi výběrovou, ale přesto zajímavou edici pramenů.

Za pozornost stojí i fakt, že kniha vyšla jako čtvrtý svazek v edici „Bibliothek wertvoller Denkwürdigkeiten“, kterou řídil Dr. Otto Hellinghausen. Předchozí svazky této edice se zaměřovaly na tématiku napoleonských válek, jmenovitě na osvobozenecké války let 1813–1815, ruské tažení 1812 a na vzpomínky na Napoleona na ostrově Svaté Heleny. Publikace této edice vyšly primárně ve Freiburgu, sekundárně také v Berlíně, Karlsruhe, Mnichově, Štrasburku, Vídni, Londýně a v St. Louis. Zájem o tyto knihy byl ve své době tedy značný.

Prezentovaná publikace je netypickým, ale přesto zajímavým a cenným představitelem svého druhu a jako taková má zájemcům o problematiku vojenství 2. poloviny 19. století jistě co nabídnout až do dnešních dnů.

Citace:

Denkwürdigkeiten aus dem deutsch-dänischen Kriege 1864. Freiburg im Breisgau: Herdersche Verlagshandlung, 1914. 278 s.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha