Der Schützengraben: Sappen- und Minenkrieg in Wort und Bild

 

Zákopy se staly jedním z nejznámějších symbolů první světové války. Jako v řadě dalších případů se ani zde nejednalo o novum, ale o využití již známých principů a postupů v do té doby nevídaném měřítku. Zákopy jako součást statické obrany jsou známy např. z období třicetileté války či obléhání Vídně roku 1683, blíže k první světové válce pak ve větší míře např. během prusko-dánské války 1864 či balkánských válek 1912-1913. Stejně tak první světovou válku předchází o několik staletí i některá opatření proti statické obraně, vedle dělostřelectva to je i snaha překonat statickou překážku či opevnění jeho odstřelem, tedy pomocí sapérů.

Přechod k pozičnímu způsobu boje v roce 1914 znovu přenesl do praxe dosavadní poznatky o pozičním boji se všemi jeho důsledky. V kombinaci s technologickým pokrokem, mj. v oblasti palných zbraní, a s nedostatečně rychle se adaptující taktikou vytvořila připravená statická obrana překážku nepřekonatelnou standardními způsoby, zpravidla útokem pěchoty. Trvalý charakter zákopů se také promítl do jejich struktury. Obranný systém byl budován často do hloubky několika set metrů – měl několik předních linií, nástupní a zásobovací prostory, ubikace a spojovací cesty.

Schéma tohoto systému spolu se základním náčrtem užití sapérů při prolomení zákopové linie přináší představovaný dokument. Jednolistový plán čtenáři stručně popisuje základní schéma a rozvržení přední linie zákopů spolu s náčrtkem postupu sapérů po povrchu i v podzemí. Typ zákopů tak, jak je zobrazen, je v porovnání s pozdějšími fázemi války mírně atypický; zobrazené německé zákopy ještě postrádají charakteristický klikatý tvar minimalizující škody při přímém zásahu dělostřeleckou municí.

Schéma Der Schützengraben: Sappen- und Minenkrieg bylo vydáno v rámci edice Stuttgarter Kriegsbilderbogen, v níž vycházely stručné ilustrativní přehledy výstroje, výzbroje a taktiky německé císařské armády. Kromě schémat začaly s postupem válečných let v edici vycházet i karikatury a díla v podstatě propagandistická a glorifikační. Představovaný list byl vydán v roce 1915.

Citace:

Der Schützengraben: Sappen- und Minenkrieg in Wort und Bild. Stuttgart: Franck’sche Buchhandlung, [1915].

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha