Dětské výtvory věnované kosmonautovi Vladimíru Remkovi

 

Na počátku března 1978 většina obyvatel Československé socialistické republiky se zájmem sledovala průběh letu do vesmíru mezinárodní posádky ve složení velitel Alexej Alexandrovič Gubarev a kosmonaut-výzkumník Vladimír Remek. Po jejich šťastném přistání probíhaly u nás mohutné oslavy za účasti obou kosmonautů, spojené s jejich putováním po celé naší vlasti. Setkání s Vladimírem Remkem inspirovalo mnoho pracovních i školních kolektivů k zasílání různých symbolických darů pro něj. Do sbírky VHÚ se dostalo několik děl vytvořených dětmi z mateřských, základních i uměleckých škol. Je až dojemné pozorovat s odstupem, jak si i velice malé děti na sklonku sedmdesátých let minulého století představovaly, že stojíme na prahu kosmického věku. Plastická dílka se většinou dotýkají vesmírné tématiky a byly převážně vyrobeny z moduritu, nebo sádry. Výkresy pak byly provedeny na klasických čtvrtkách z tužšího papíru. Na zadní straně výtvorů bylo někdy uvedeno jméno tvůrce a název organizace, která dar zaslala.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha