Die Niederlage der Hitlerarmee vor Moskau.

 

 

Zahájení operace Barbarossa 22. června 1941 patří mezi klíčové okamžiky druhé světové války. I přes řadu indicií, které plánovaný německý útok naznačovaly s několikaměsíčním předstihem, včetně kuriózního varování německého vyslance v Moskvě, se pro sovětskou stranu jednalo o naprosté překvapení, jemuž odpovídal průběh většiny událostí na nově otevřené východní frontě po celý rok 1941. Přestože došlo k několika zásadním změnám v cílech celé operace, zůstávalo jedním z neměnných dobytí Moskvy, i když kýžený termín byl posunován v závislosti na ostatních prioritách. Razantní a překvapivě rychlý německý postup začal jako celek ztrácet na rychlosti příchodem podzimu, který s sebou přinesl zhoršené klima, a byl poprvé ve velkém měřítku zastaven právě bitvou u Moskvy koncem roku 1941.

Moskva několikrát změnila svou pozici v rámci německých strategických záměrů během prvních let po otevření východní fronty, nicméně stále zůstávala na předních příčkách. Ačkoli v prvotní podobě plánů v červnu 1941 nebyla prvořadým cílem, byla jím po řadě dalších změn v koordinaci postupu určena koncem léta téhož roku. V důsledku toho byl postup na Moskvu, zejména v jeho finální fázi, provázen krajně nepříznivými klimatickými podmínkami (zimy let 1941 a 1942 byly v daných oblastech extrémní i na místní poměry v horizontu několika desetiletí). Neúčast Japonska na německé invazi dovolila Sovětům uvolnit zálohy, dislokované na dálné Sibiři, a přesunout je na moskevskou frontu. Přísun čerstvých jednotek spolu s výrazně lepší připraveností na klimatické podmínky umožnil úspěšný protiútok pod velením pozdějších maršálů Koněva, Žukova a Timošenka, který bezprostřední ohrožení Moskvy odvrátil. Německá vojska se v té době k Moskvě přiblížila takřka bezprostředně; některé průzkumné jednotky krátkodobě dosáhly vnějšího předměstí.

O úspěšné obraně Moskvy pojednává i soubor statí a dokumentů Die Niederlage der Hitlerarmee vor Moskau. Primárně propagandisticky laděný titul přináší znění souvisejících prohlášení, dokumentů, proslovů sovětské generality k příslušným jednotkám účastnícím se obrany hlavního města, i retrospektivní pohled na bojové operace. Ačkoli se obsahově jedná o velmi generickou publikaci, představující jedno z typik sovětské literatury období druhé světové války, stále se jedná o pozoruhodné dílo. Titul byl vydán v německém znění v Moskvě v roce 1943 v nakladatelství Verlag für fremdsprachige Literatur, které vydávalo mimo jiné i tituly německojazyčných emigrantů v SSSR. Kniha nacházela cílovou skupinu nejen v jejich řadách, ale potenciálně i mezi některými válečnými zajatci, kteří jevili zájem o spolupráci, či mezi etnickými Němci, pokud měli k literatuře přístup. Redakci především obsahové stránky zajišťovala poměrně početná skupina německých komunistů v exilu spolupracujících se sovětskou vládou, kde působil mj. i pozdější generální tajemník SED Walter Ulbricht.

Kniha osmerkového formátu v jednoduché papírové vazbě je doplněna stručnou fotografickou přílohou. Celková úprava svědčí o snaze minimalizovat výrobní náklady, čemuž svou jednoduchostí odpovídá i typografická úprava, zčásti a s nejvyšší pravděpodobností záměrně napodobující dobovou německou typografii.

 

 

Citace:

Die Niederlage der Hitlerarmee vor Moskau. Moskau: Verlag für fremdsprachige Literatur, 1943.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha