Dopisnice letecké pošty z obležené pevnosti Přemyšl

 

Středobod rakousko-uherského válečného úsilí na východní frontě na počátku roku 1915 představovaly snahy o vyproštění pevnosti Přemyšl z ruského obklíčení.  V pořadí již druhé a nejdelší obležení Přemyšlu začalo 9. listopadu 1914 a trvalo až do 22. března 1915, kdy se po vyčerpání zásob a ztroskotání snahy o proražení z obklíčení téměř 120 000 obránců pevnosti vzdalo.

Jedním z moderních prvků, kterými pevnost disponovala, bylo vlastní polní letiště. To obráncům poskytovalo značné výhody. Kromě průzkumných letů byly letouny využívány i pro přepravu pošty. Vojáci tak byli ve stálém spojení se svými rodinami a blízkými, což mělo blahodárný vliv na jejich morálku. Nízký stupeň rozvoje letectví však neumožňoval obránce pevnosti systematicky zásobovat potřebným vojenským materiálem a především proviantem, což se nakonec ukázalo jako rozhodující faktor.

Dopisnice z Přemyšlu označené razítkem letecké pošty dnes představují ceněný filatelistický materiál. Prezentované dopisnice odeslal z obleženého Přemyšlu rodičům do Prostějova poručík Bohumil Otakar Člupek, který následující dvě léta strávil v zajateckém táboře ve Střední Asii. Na podzim roku 1917 se mu podařilo vstoupit do československých legií, kde sloužil především ve štábních funkcích. Domů se vrátil jako podplukovník.

Rozměry: 9,1 x 14,5 cm

Dopisnice byly do sbírky VHÚ Praha získány v roce 2002.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha