Dukelská pamětní medaile

Dukelská pamětní medaile byla zavedena vládním nařízením č. 36 ze dne 26. června 1959 při příležitosti patnáctého výročí bojů u Dukly. Byla jednorázově udělována prezidentem republiky žijícím, padlým a zemřelým příslušníkům 1. československého armádního sboru v SSSR, kteří se ve dnech 8. září až 28. listopadu 1944 zúčastnili bojů u Dukly a ostatním občanům, kteří v bezprostřední souvislosti s dukelskou operací jako partyzáni nebo jinou organizovanou a soustavnou bojovou činností, přispěli k citelnému poškození nepřítele a k pomoci sovětským a československým vojenským útvarům. Kruhová medaile je ražena z bronzu o průměru 35 mm a při síle 2 mm. Převážnou většinu plochy aversu zaujímají dvě poprsí vojáků, zobrazených z pravé strany a s pohledem upřeným k levému okraji medaile. Voják v popředí má na hlavě přilbu a jeho pravá ruka svírá pažbu samopalu, jehož viditelná část hlavně je při levém okraji „proložena“ vavřínovou snítkou. Voják v pozadí, s obličejem blíže k levému okraji, má na hlavě beranici. V horní části medaile se nachází opis: ČEST A SLÁVA DUKELSKÝM HRDINŮM. Autorem výtvarného návrhu aversu medaile je medailér Jiří Prádler. Na středu plochy reversu medaile jsou dvě postavy kráčejících vojáků, a to v popředí československého v lodičce a se samopalem v levé ruce a druhého, sovětského s beranicí na hlavě, který podává pravici vojáku československému a samopal má zavěšený na prsou. Oba jsou oblečeni v pláštích. Po téměř celé délce okraje je nepřerušený opis: SE SOVĚTSKÝM SVAZEM NA VĚČNÉ ČASY. Autorem výtvarného řešení reversu je medailér Jaroslav Brůha.

Medaile byla získána do sbírky Vojenského historického ústavu darem někdejší Hlavní kádrové správy Ministerstva národní obrany v roce 1959.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha