DÜRER, Albrecht. Etliche vnderricht, zu befestigung der Stett, Schlosz, vnd Flecken

 

Významný německý malíř Albrecht Dürer (1471–1528) pocházel z Norimberku, kde se školil v malířském a grafickém ateliéru tamního dřevořezáče Michaela Wolgemuta. Později studoval též techniku mědirytu u Martina Schongauera. Po absolvování studijních cest v Německu i v zahraničí se vrátil do Norimberku, kde se postupně proslavil jako grafik a malíř. V jeho díle se spojovala německá výtvarná tradice 15. století s italskou renesancí, zatímco jistý vliv na jeho tvorbu měl též nizozemský realismus.

Dürerova grafická i knižní díla byla zpravidla označována jeho monogramem AD, který byl většinou zpodobněn jako mluvící značka. Písmeno A v ní mělo tvar dveří a přibližovalo tak autorovo příjmení Dürer, které odkazuje k německému označení pro dveře – die Tür. V rámci knižní kultury se Dürer proslavil především v oblasti dřevořezu. Jeho excelentní zvládnutí této grafické techniky ji v jeho dílech vyzdvihlo takřka na úroveň mědirytu, který se v oblasti knižní kultury teprve postupně prosazoval.

Pro nás jsou nejzajímavější poslední roky Dürerova života, kdy se umělec zaměřil na studium geometrie, perspektivy a proporcí lidského těla. Své nově nabyté vědomosti zúročil mj. při vytvoření vůbec první německé tištěné publikace o pevnostním stavitelství – Etliche vnderricht, zu befestigung der Stett, Schlosz, vnd Flecken. Kniha byla vydána v Dürerově rodném Norimberku roku 1527, tedy pouhý rok před jeho smrtí. Tiskařem a také spoluautorem tiskového písma užitého v dané knize, kterému se záhy začalo říkat „Dürerfraktur“, byl Hieronymus Andreae (zemřel 1556). Dlouho přetrvávající oblibu publikace a její praktickou užitečnost prokázalo ještě mladší vydání knihy z roku 1603, pocházející z arnhemské dílny Jana Jansze.

Kniha Etliche vnderricht, zu befestigung obsahuje informace a nákresy z oblasti geometrie doplněné popisy a dřevořezy návrhů dobových pevností. Přes její nevelký rozsah (26 listů) v ní lze nalézt řadu zajímavých a detailních ilustrací nejen z oblasti pevnostního stavitelství, ale také dobového využití dělostřelectva.

Publikace je bezpochyby jedním ze skvostů historické sbírky Knihovny Vojenského historického ústavu a jako taková si zaslouží pozornost i dnešních badatelů – vedle historiků knižní kultury především těch, kteří se zabývají pevnostním stavitelstvím zaalpských zemí první poloviny 16. století.

Knihu si můžete online přečíst zde

 

Citace:

DÜRER, Albrecht. Etliche vnderricht, zu befestigung der Stett, Schlosz, vnd Flecken. Nürenberg: [Hieronymus Andreae], 1527. [26] l., il.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha