E. v. St. Zum Säcular-Gedächtniss von 1758: Der Feldzug in Mähren, oder die Belagerung und der Entsatz von Olmütz.

 

Před 260 lety zuřila v Evropě již třetím rokem sedmiletá válka. Pro obyvatele našich zemí se i rok 1758 stal rokem válečným, neboť ve střední Evropě proti sobě stála vojska české a uherské královny Marie Terezie a pruského krále Friedricha II. Ten podnikl tažení do Čech již ve dvou předchozích letech (viz bitva u Lovosic – zde  a zde. Na jaře 1758 se ale rozhodl využít situace, obejít tereziánskou armádu, která jej očekávala u Hradce Králové, a vpadl ze Slezska přes Opavu na Moravu.

První pruské jednotky se objevily u Olomouce 3. května a záhy zjistily, že pevnost, která prošla v předchozích letech modernizací a má silnou posádku a odhodlaného velitele, se rychle obsadit nepodaří. Během května se pruská armáda koncentrovala kolem Olomouce, kterou sevřela v obklíčení, a koncem měsíce přistoupila k řádnému obléhání. To probíhalo po celý červen a habsburská armáda jeho průběh narušovala hlavně diverzními akcemi lehkých jednotek. Uherští husaři a chorvatští hraničáři opět prokázali, že jsou mistry malé války (guerillové války) a Prusové se záhy začali potýkat se zásobovacími obtížemi. Ve dnech 28. a 30. června došlo k dvěma velkým střetům u Guntramovic a Domašova, když tereziánské jednotky generálmajorů Siskovicse a Laudona přepadly a rozprášily obrovský dobře střežený zásobovací konvoj o 4000 vozech. To byla poslední kapka do příslovečného poháru Friedrichovy trpělivosti a pruský král následně zrušil neúspěšné obléhání Olomouce a vydal se přes severovýchodní Čechy zpět do Slezska, aby v srpnu již čelil ruské armádě postupující do východního Braniborska.

Prezentovaná kniha popisuje průběh celého Friedrichova moravského tažení a poskytuje hlubší vhled do vedení vojenských operací od počátku května až k červencovému odchodu Prusů z českých zemí. Zabývá se nejen samotným obléháním Olomouce, postupem obléhacích prací, ostřelováním a výpady, ale také celou válečnou kampaní včetně menších a mnohdy neznámých střetů, jako například 13. května u Brodku u Prostějova, z 18. na 19. května u Moravského Berouna, 22. května u Konic, 10. června u Sedmi Dvorů, 16. a 17. června u Bystrovan a u Holic či 7. července u Křenova a mnoha dalších.

Publikace neznámého autora (E. v. St.), formátu A5, která vyšla při příležitosti 100. výročí popisovaných událostí ve Frankfurtu nad Mohanem, je vázaná v pevných polokožených deskách. Text je doplněn dvěma mapovými přílohami, z nichž jedna představuje plán obléhání Olomouce a druhou je mapa Olomouckého kraje, jakožto hlavního bojiště celého tažení. V textu samotném jsou samozřejmě zakomponovány bitevní sestavy nepřátelských armád a na konci knihy je připojen dodatek přinášející desítky biografických medailonků významných osobností moravského tažení roku 1758.

I po 260 letech od uvedených bojů a 160 letech po vydání knihy představuje tato jubilejní publikace cenný zdroj informací k našim vojenským dějinám. Je zpracována s precizností, která je pro historické studie 2. poloviny 19. století typická, takže i po mnoha letech neztratila svoji informační hodnotu. Věříme tedy, že zaujme všechny badatele zabývající se tereziánskou dobou „válek v krajkách“.

 

Knihu si můžete přečíst on-line zde.

 

Citace:

E. v .St. Zum Säcular-Gedächtniss von 1758 der Feldzug in Mähren, oder die Belagerung und der Entsatz von Olmütz. Frankfurt am Main: J. D. Sauerländer’s Verlag, 1858. 262 s.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha