Emanuel Prüll, Pozdrav ze záložního pluku, Rusko, kolem 1917

 

Novoroční pozdrav záložního pluku vytvořil malíř a legionář Emanuel Prüll pravděpodobně na konci roku 1917. Mohlo jít také o návrh pohlednice. Na jednoduché figurální kresbě je zobrazena postava čs. legionáře v zimní ruské uniformě. Na jeho čepici je umístěna červenobílá bikolora jako znak příslušnosti k čs. jednotkám. Voják drží v ruce prapor v téže barevné kombinaci. Symboliku vánoc představuje skupina smrčků, které lemují postavu legionáře.

Emanuel Prüll vstoupil do řad čs. vojenských jednotek na Ukrajině již v březnu roku 1916. Byl zařazen jako vojín k 1. a později 3. záložní rotě 1. čs. střeleckého pluku. Kromě portrétní tvorby proslul za války jako malíř jevištních scén a propagačních plakátů k divadelním představením, koncertům a dalším kulturním akcím. Po roce 1919 pracoval několik let v Památníku odboje. Později se věnoval volné umělecké tvorbě, intenzivně inspirován francouzským impresionismem.

tuš, akvarel, papír, 22 x 13,5 cm

Umělecké dílo bylo získáno do sbírek Vojenského historického ústavu Praha v první polovině dvacátých let 20. století formou nákupu od autora.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha