Felix Schwormstädt, Dobrovolnice německého Červeného kříže, 1914  

Felix Schwormstädt, Dobrovolnice německého Červeného kříže, 1914  

Grafický list byl vytištěn podle ilustrace, zveřejněné v Leipziger Illustrirte Zeitung, prvním německém ilustrovaném časopise. Autorem předlohy je významný německý malíř Felix Schchwormstädt (1870–1938), který působil v období první světové války v redakci zmíněného časopisu.  Proslul rovněž jako knižní ilustrátor. Po válce se věnoval i pedagogické činnosti ve výmarské umělecké škole zvané Bauhaus. V roce 1931, zřejmě v souvislosti s blížícím se nebezpečím nástupu nacismu, emigroval i s rodinou do Švýcarska.  

Na prezentovaném listě jsou zobrazeny dobrovolnice německého Červeného kříže při ošetřování zraněných vojáků na nástupišti lipského vlakového nádraží. Ženy jako zdravotnice působily za války ve všech národních odnožích této mezinárodní organizace. Konkrétně v Německu jich pracovalo v té době téměř 120 000, mužů zhruba polovina. K hlavním úkolům patřila příprava sanitního personálu, přeprava zraněných do nemocnic a průběžné doplňování zdravotnického materiálu do skladů, Bylo připraveno na 3 500 lazaretů s více než 200 000 lůžky. Kromě těchto základních činností byly také zřizovány občerstvovací stanice pro vojáky na nádražích a v přístavech. Německý Červený kříž patřil za války mezi nejlépe organizované.  

Papír, tisk, 430 x 580 mm.  

Grafický list je součástí původní sbírky Vojenského historického ústavu Praha. 

AktuálněInvaze 21. srpna 1968 přivedla do Československa skoro půlmiliónovou armádu

Invaze 21. srpna 1968 přivedla do Československa skoro půlmiliónovou armádu

15. 08. 2022
Letošní 54. výročí Sověty vedené invaze do Československa 21. srpna 1968 znovu…
POZOR! Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka budou v neděli 21. srpna uzavřeny.

POZOR! Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka budou v neděli 21. srpna uzavřeny.

14. 08. 2022
Oznamujeme případným zájemcům o návštěvu, že Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka…
Tankový den opět zve k návštěvě! V Lešanech v sobotu 27. srpna. Vstup je zdarma.

Tankový den opět zve k návštěvě! V Lešanech v sobotu 27. srpna. Vstup je zdarma.

11. 08. 2022
V sobotu 27. srpna 2022 se uskuteční ve Vojenském technickém muzeu Lešany…
Mizející Milovice, díl 3. Stav před čtvrt stoletím, v roce 1997.

Mizející Milovice, díl 3. Stav před čtvrt stoletím, v roce 1997.

11. 08. 2022
Letošního 21. srpna si připomeneme 54. výročí okupace Československa sovětskou armádou, resp.…
Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

08. 08. 2022
Jedním z charakteristických fenoménů dneška je hybridní válka. Ta může předcházet konvenčnímu…