Film „Armádní filmový zpravodaj č. 14/1961 “

 

Armádní filmový zpravodaj (AFZ) patří do skupiny filmových periodik v minulosti produkovaných Československým armádním filmem. Vycházel jako měsíčník a čtrnáctideník v rozmezí let 1954–1965 a byl náhradou za měsíčník Naše vojsko (1951–1953). Obsahově se zaměřoval především na reportáže a novinky ze života ČSLA, ale přinášel i zahraniční, zejména vojenskopolitické zpravodajství.

V přibližné celkové stopáži 15 minut zpravodaj obsahoval obvykle šest až dvanáct krátkých šotů natočených kameramany ČSAF nebo převzatých z agenturních zdrojů. AFZ č. 14/1961 přináší osm následujících snímků. V úvodu je to reportáž z mimořádného cvičení Severočeského ženijního svazku na Labi a Ohři, zachycující  práci ženistů při stavbě mostů a organizaci přívozové přepravy techniky. Druhý snímek divákům představuje mistra v řízení tanku kpt. Rajtmajera, jenž se zavázal vyškolit další tři výtečné řidiče tanků. Následující šot ukazuje cvičení výsadkářů s taktickým námětem obsazení nepřátelského letiště.

Čtvrtá je reportáž ze II. Celostátního sjezdu Svazarmu konaného v Parku kultury a oddechu Julia Fučíka v Praze, v jehož rámci byla mimo jiné předvedena skupinová a sólová akrobacie na motocyklech a ukázka výcviku služebních psů. Pátý snímek zachycuje průběh branného cvičení organizovaného českobudějovickými školami za pomoci armády. Po simulovaném jaderném výbuchu si žáci osvojují zásady ochrany proti ZHN a pohybu v zamořeném terénu.

Dále následuje reportáž z archeologického průzkumu hradu Sion, který pod vedením Evy Jirákové a Dr. Durdíka provádí od jara 1961 pracovníci Vojenského historického ústavu a Československé akademie věd. Sedmý šot zavádí diváky na mezinárodní strojírenský veletrh do Budapešti, kde vystavují jak socialistické tak kapitalistické státy. Filmový zpravodaj je zakončen střihovou reportáží ukazující současný život na Kubě.

Výrobce: Československý armádní film, červen 1961

Tvůrci: režie Pavel Pospíšil

Technické údaje k filmové kopii: 35 mm, II. kombinovaná kopie, černobílá, 457 m (16 minut)

Kopie filmu byla do sbírky VHÚ Praha získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha