Film „Armádní vědecko-technický magazín 4/1970“

 

Armádní vědecko-technický magazín (AVTM) byl jedním z řady filmových periodik vyráběných v průběhu let v Československém armádním filmu. Specializoval se na reportáže o tuzemských novinkách a zajímavostech ve vědě, výzkumu a technickém vývoji, především ve vojenství, ale i v civilním sektoru. Diváky seznamoval s výsledky práce vojenských výzkumných ústavů a vědeckých institucí, včetně toho, že monitoroval zlepšovatelské hnutí, jemuž byla v ČSLA věnována zvláštní pozornost. AVTM vycházel v letech 1970 –1990 zpočátku jako čtvrtletník, později jako půlroční periodikum.

Obsahově navazoval na svého předchůdce, jímž byl Armádní technický magazín (ATM) z let 1965– 1969. AVTM číslo 4/1970 je typickou ukázkou skladby tohoto filmového magazínu. Tvoří jej pět krátkých reportáží, z nichž první představuje divákům Výzkumné a zkušební středisko 040, jehož náplní práce je výzkum, vývoj a testování výbušin. Jsou zde předvedeny testy fyzikální stability trhavin, měření detonační rychlosti, výkonu atd. Středisko 040 plní i úkoly státní zkušebny pro civilní sektor. Druhý příspěvek je z ČKD Praha a připomíná sedmdesátiletou tradici výroby lokomotiv v tomto podniku. V této souvislosti je také představena nová dieselelektrická lokomotiva řady T 478-3. Třetí reportáž z Neurochirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice ukazuje experimentální operaci pod mikroskopem.

Tato nová metoda, při níž má chirurg obraz operačního pole až 40 x zvětšen, najde uplatnění zejména v cévní mozkové chirurgii. Čtvrtý příspěvek se věnuje problematice týlového zabezpečení, především zrychlení a zkvalitnění manipulace s materiálem. Je zde předveden nový typ vysokozdvižného vozíku, výměnné nakládací plošiny, samozvedací stojany SAMOS na nakládku kontejnerů či kontejnery SN-5 s vnitřní konstrukcí, která umožňuje, aby v poli mohly sloužit jako sklad materiálu. Mimořádnými schopnostmi člověka se zabývá poslední šot magazínu. O fenoménu psychokineze spolu hovoří dr. Rejdák ze Skupiny pro výzkum psychotroniky a doc. Krmešský, matematik, fyzik a experimentátor v oboru tzv. nových fyzikálních forem.

Výrobce: Studio ČAF, 1970

Tvůrci: Scénář a režie Stanislav Brožík, kamera Jaroslav Kadlec

Technické údaje k filmové kopii: 35 mm, I. kombinovaná kopie, černobílá, česká verze, 429 metrů (15 minut)

Kopie filmu byla do sbírky VHÚ Praha získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha