Film „Bojová technika kapitalistických armád III“

 

Třetí díl tohoto filmového periodika, vycházejícího od roku 1957 do roku 1990 přibližně v ročních intervalech a určeného především pro štáby a velitele ČSLA, přináší přehled o novinkách a trendech ve výzbroji západních armád za období od ledna do prosince 1958. Materiály, z nichž je film složen jsou velmi rozdílné kvality vzhledem ke složitosti jejich získávání v podmínkách studené války, kdy tyto informace byly na obou stranách přísně utajovány.

Vedle sebe tak vidíme záběry získané zpravodajskou cestou, záběry ze zahraničních filmových týdeníků, reportážní snímky z dobových aerosalónů a zbrojních veletrhů, ale i nekvalitní fotografie z tisku. V některých případech nedostatek obrazového materiálu tvůrci vyřešili použitím modelů. V komentáři citované údaje o výzbroji a technicko-taktických datech konkrétních typů techniky nejsou vždy úplné, v některých případech chybí zcela.

Celý film je rozdělen do podkapitol podle jednotlivých druhů zbraní počínaje pozemní technikou, přes stíhací, bombardovací, dopravní letectvo až po strategické balistické střely. Velká pozornost je věnována např. nové dělostřelecké atomové munici, kdy snižování její ráže dovolovalo  použití na taktické úrovni. Přehled také podrobně sleduje vývoj v oblasti řízených střel. Velmi detailně se věnuje i leteckým vzdušným silám, kde vedle zaváděných a později i sériově vyráběných typů letadel představuje divákovi stroje pokusné či prototypy, jejichž technické řešení se následně ukázalo být slepou cestou. Z tohoto hlediska je celý cyklus periodik „Bojová technika kapitalistických armád“ cenným zdrojem obrazových informací dokumentujících vývoj vojenské techniky.

Výrobce:  Československé armádní filmové studio, 1959

Tvůrci: neuvedeni

Technické údaje k filmové kopii: 35 mm, I. kombinovaná kopie, černobílá, česká verze, 736 metrů (26 minut)

Kopie filmu byla do sbírky VHÚ Praha získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha