Film „Brány do budoucnosti“

 

Do filmové tvorby Československého armádního filmu patří také náborové filmy určené pro potenciální zájemce o studium na vojenských školách. V roce 1987 zde režisér Miroslav Burger natočil náborový a propagační snímek pro chlapce ze sedmých a osmých ročníků základních škol. Ukazuje možnosti středoškolského studia na vojenských gymnáziích a vojenských středních odborných školách. V době vzniku filmu existovala v Československu čtyři vojenská gymnázia a osm vojenských středních odborných škol. Jako reprezentativní příklad možností studia je představeno Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova v Praze, Vojenská střední odborná škola spojovacího vojska v Novom Meste nad Váhom a Vojenská střední odborná škola tankového a automobilového vojska v Nitře. Film stručně seznamuje s výukou všeobecných a odborných předmětů i specifiky života na vojenských školách (vojenská příprava). Ve snaze zaujmout případné zájemce kladli tvůrci důraz na atraktivní ukázky trávení volného času studentů (kulturní a sportovní vyžití, technické a modelářské kroužky a podobně). Vyrobena byla česká i slovenská jazyková verze filmu.

Výrobce: Československý armádní film, 1987

Tvůrci: režie Miroslav Burger, dramaturgie Marian Schiebl, hudba Hynek Žalčík, kamera Jiří Krob

Technické údaje k filmové kopii: 35 mm, III. kombinovaná kopie, barevná, 611 metrů (21 minut)

Kopie filmu byla do sbírky VHÚ získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha