Film „Černé děti“

 

Film Černé děti natočilo armádní studio v zakázce pro II. program Československé televize, který začal vysílat v roce 1970. Námětem filmu byla nedávno skončená občanská válka v Nigérii (1967–1970). Ta se rozhořela mezi centrální nigerijskou vládou a jihovýchodní částí země obydlenou převážně křesťanským kmenem Igbů, jež se jako Republika Biafra chtěla pod vedením plukovníka Ojukwy od Nigérie odtrhnout. Film sestříhaný za zahraničních materiálů poukazoval na krutost války a zaštiťuje se humanistickými ideály, odsuzoval krvavou válku, mezi jejímiž oběťmi bylo také mnoho nekombatantů – hlavně dětí trpících nemocemi z podvýživy a hladomoru. V nastupující normalizační atmosféře se však film již nezmiňoval o tom, že k válce přispělo spolu s mnoha dalšími státy také Československo, které z převážně obchodních důvodů dodávalo zbraně a vojenské odborníky nigerijské centrální vládě. Přes překupníky se československé zbraně ovšem dostávaly také do rukou vojáků Biafry, a tak se bylo možné setkat s československými zbraněmi na obou bojujících stranách. Prosáknutí informací o dodávkách k československé veřejnosti a přehodnocování československé zahraniční politiky během Pražského jara vedlo k přerušení dodávek zbraní na zhruba půlrok, ale na začátku roku 1969 začalo Československo do Nigérie opět prodávat. Film obsahuje mnoho otřesných záběrů dokumentujících tento válečný konflikt a utrpení, které přinášel tamním obyvatelům a především dětem.

Výrobce: Československý armádní film, 1970

Tvůrci: scénář a režie Vladimír Horák, střih Čestmír Církva, literární předloha Ilja Šetlík

Technické údaje k filmové kopii: 35 mm, II. kombinovaná kopie, černobílá, 409 metrů (15 minut)

Kopie filmu byla do sbírky VHÚ Praha získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha