Film „Československá lidová armáda II/78“

 

Armádní filmové periodikum nazvané Československá lidová armáda začalo vycházet v roce 1976 nejdříve s půlroční a později čtvrtletní periodicitou. Byla to částečná náhrada za zrušené filmové měsíčníky (magazíny), jejichž výroba skončila v Československém armádním filmu v roce 1974.

V roce 1978 byla v periodiku Československá lidová armáda II/78 připomenuta významná kulatá výročí v historii Československa spjatá s takzvanými osmičkovými roky. Interpretace historických událostí je v něm však podána zcela v duchu tendenčního výkladu dějin v období takzvané „normalizace“. Je typickou ukázkou zkreslení historie v duchu tehdejší oficiální ideologie. Rozpad Rakousko-Uherska a vznik Československa je prezentován jako výsledek revolučního hnutí lidu inspirovaného Velkou říjnovou socialistickou revolucí v Rusku. V této souvislosti jsou připomenuti Češi a Slováci bojující na straně sovětů v Rusku (čs. legionáři nejsou vůbec zmíněni). První republika je představena jako buržoazní a protilidová. Její zánik pak jako důsledek zahraničněpolitické orientace republiky na imperialistické západní mocnosti. Z československého odboje za druhé světové války je ukázán pouze 1. československý armádní sbor v SSSR jako základ nové československé armády. Srpnová okupace ČSSR v roce 1968 není připomenuta vůbec, v roce desetiletého výročí šlo o stále živé a citlivé téma, které tvůrci raději zamlčeli.

Obsáhlá závěrečná část filmu ukazuje výcvik vojáků Československé lidové armády v roce 1978 a zdůrazňuje roli mladých angažovaných důstojníků při jejich odborném a politickém vzdělávání.

Výrobce: Československý armádní film, 1978

Tvůrci: kamera Jan Jiráček, režie Jozef Sedláček

Technické údaje k filmové kopii: 35 mm, III. kombinovaná kopie, černobílá, 400 metrů (14 minut)

Kopie filmu byla do sbírky VHÚ získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha