Film „Cisternový automobil CA-18 T-815“

 

V polovině osmdesátých zaváděla Československá lidová armáda do výzbroje několik typů nových cisternových automobilů a plničů postavených na strojových spodcích automobilu Tatra 815. Jedním z nich byl cisternový automobil CA-18 určený pro dopravu, čerpání a také skladování kapalných pohonných hmot. Jeho základem byla nástavba se 7,5 mm silnou sklolaminátovou tříkomorovou nádrží o celkovém objemu 18 000 dm3 se zalaminovanou měděnou mřížkou pro svod statické elektřiny. Další součástí nástavby byla čerpací skupina, měrná skupina a jiné přístroje a nářadí. Pro zvětšení přepravní kapacity se počítalo také s připojením cisternového přívěsu CP-11.

V Československém armádním filmu vznikla o nově zaváděných cisternových automobilech krátká série čtyř výcvikových filmů – každý věnovaný jinému typu. Barevný výcvikový film „Cisternový automobil CA-18 T-815“ byl určen pro základní seznámení obsluh CA-18 s touto technikou. Stručně popisuje cisternový automobil a rozmístění jeho jednotlivých zařízení a přístrojů. Strojovým spodkem, jako částí shodnou s jinými vozy řady T-815, se nezabývá a věnuje se především cisternové nástavbě. Kromě základního popisu ukazuje film pomocí animovaných záběrů různé způsoby čerpání a přečerpávání pohonných hmot a postup obsluhy při této činnosti. V závěru pak provádění každodenních a technických prohlídek. Krátce je na několika záběrech ukázáno hrubé porušování zásad bezpečnosti práce při čerpání pohonných hmot.

Výrobce: Československý armádní film, 1986

Tvůrci: hudba Hynek Žalčík, kamera František Chmela, scénář a režie Radek Očenášek

Technické údaje k filmové kopii: 35 mm, II. kombinovaná kopie, barevná, zvuková, 657 metrů (24 minut)

Kopie filmu byla do sbírky VHÚ získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha