Film „Co je Varšavská smlouva“

 

Krátce po podepsání Pařížských dohod, které umožnily vstup Spolkové republiky Německo do Severoatlantického paktu a Západoevropské unie, se 14. května 1955 sjeli do Varšavy zástupci osmi komunistických zemí, aby v Místodržitelském paláci (v současnosti Prezidentský palác) podepsali Smlouvu o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci zakládající Varšavský pakt. Vznikla tak instituce, která byla sice formálně východním protipólem NATO, ale ve skutečnosti spíše jen institucionalizovala dosavadní sovětský vliv na vojensko-strategické otázky v satelitních komunistických zemích. Od roku 1955 až do jejího rozpuštění v roce 1991 bylo členem této organizace také Československo. V roce 1976 natočil Československý armádní film v zakázce pro Hlavní redakci vzdělávacích pořadů Československé televize střihový dokumentární film „Co je Varšavská smlouva“ propagující historii a současnost této vojenské organizace. Za výchozí bod historického narativu bylo považováno společné vítězství protihitlerovské koalice v druhé světové válce, její následný rozpad a protisovětský postup Západu, který donutil Sovětský svaz a ostatní komunistické země k reaktivnímu jednání, jehož vyvrcholením byl podpis Varšavské smlouvy. Následující vývoj paktu pak byl sledován jak po vojenské linii, tak po linii mezinárodní politiky a bezpečnostních krizí Studené války až do poloviny 70. let, která byla ve znamení détente a helsinské Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Film natočil dlouholetý režisér armádního filmového studia režisér Josef Harvan (*1947).

Výrobce: Československý armádní film, 1976

Tvůrci: námět, scénář a režie Josef Harvan

Technické údaje k filmové kopii: 35 mm, černobílá, zvuková, 563 metrů (20 minut)

Kopie filmu byla do sbírky VHÚ získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha