Film „Diplomaté“

 

Výcvikový film „Diplomaté“ se zabýval způsoby sledování činnosti členů diplomatického sboru kapitalistických států pobývajících na území socialistického Československa. Přestože rámcově působení diplomatů na území cizího státu bylo upraveno normami mezinárodního práva (Vídeňská úmluva o diplomatických stycích z roku 1961 a Vídeňská úmluva o konzulárních stycích z roku 1963), které ratifikovala také ČSSR, přistupovala komunistická diktatura k působení diplomatů z nesocialistických států se značnou podezřívavostí. Pobyt cizích diplomatů na československém území byl vnímán jako bezpečnostní riziko s ohledem na možnou „podvratnou činnost“. Mezi členy diplomatických sborů mohli být legalizováni také příslušníci cizích rozvědek provádějících špionážní a výzvědnou činnost. Diplomatická imunita je však zároveň chránila před trestním stíháním, a proto musely československé orgány postupovat obezřetně.

Diplomaté byli tudíž zejména podrobně sledováni policejními složkami a tento film ukazoval postup policejních orgánů při některých typických situacích, které mohly nastat při setkání s diplomatem. Podrobně představoval metodiku postupu jednotlivých součástí policejních složek a jejich spolupráci při sledování a případném zatýkání diplomata a zajišťování důkazů pro další řízení. Film natočilo armádní filmové studio, které v 70. a 80. letech dlouhodobě spolupracovalo s Federálním ministerstvem vnitra a natáčelo pro něj kromě menšího množství propagačních filmů zejména výcvikové filmy. K tomu armádní filmaře kvalifikovala nejen zkušenost z práce na vojenských instrukčních filmech, ale také bezpečnostní předpoklady pro práci s utajovanými skutečnostmi.

Výrobce: Československý armádní film, 1984

Tvůrci: scénář a režie Martin Tobiáš

Technické údaje k filmové kopii: 35 mm, černobílá, zvuková, 920 metrů (31 minut)

Kopie filmu byla do sbírky VHÚ získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha