Film „Drama 1945“

 

V souvislosti s blížícím se 25. výročím konce druhé světové války začal koncem 60. let režisér Karel Forst (1928–2012) připravovat středometrážní střihový dokumentární film „Drama 1945“ o českém povstání proti německým okupantům. Povstání vypuklo 1. května 1945 v Přerově a 5. května 1945 povstala Praha. Forst se opíral zejména o důkladnou rešerši ve filmových a fotografických archivech, čímž získal pro tento film cennou základnu autentického obrazového materiálu. Scénář filmu napsal společně s historikem Stanislavem Zámečníkem, který v roce 1966 obhájil na téma českého povstání v květnu 1945 kandidátskou dizertační práci.

Ačkoliv byl tento film určený pro televizní obrazovky raného normalizačního Československa, těžil ještě z liberálnější atmosféry 60. let, která umožnila svobodnější interpretaci nejnovějších českých dějin bez rušivých politických akcentů, vědomého zamlčování nebo pokřivených ideologických interpretačních paradigmat. Film tak vcelku nestranně zmiňuje některá choulostivá témata z hlediska stranického pojetí dějin, jakými byly účast amerických vojsk na osvobození západní části Čech nebo pomoc, kterou povstalcům poskytla Ruská osvobozenecká armáda (tzv. „Vlasovci“). Pražské povstání pak film ukazuje včetně pouličního lynčování českých kolaborantů nebo německého obyvatelstva.

Pečlivá rešeršní práce autorů, na svou dobu vysoká míra objektivity a atraktivní režijní pojetí řadí film „Drama 1945“ k nejlepším historickým dokumentárním filmům nejen v osobní filmografii Karla Forsta, ale i v celé historii armádního filmového studia.

Výrobce: Studio ČAF, 1970

Tvůrci: režie Karel Forst, námět a scénář Stanislav Zámečník a Karel Forst, kamera Jaroslav Kadlec, dramaturgie Ilja Šetlík

Technické údaje k filmové kopii: 35 mm, III. kombinovaná kopie, černobílá, 1 266 metrů (45 minut)

Kopie filmu byla do sbírky VHÚ Praha získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha