Film „Generace na padácích“

 

Střihový film „Generace na padácích“ byl věnován tradicím československého výsadkového vojska, jehož první zárodky se zrodily na východní a západní frontě druhé světové války a u nějž v polovině 60. let začínala sloužit už druhá generace vojáků. Ve filmu vypovídá jako pamětník zrodu těchto tradic také generálmajor Vladimír Přikryl (1895–1968), který vojenskou kariéru zahájil již za první světové války v řadách československých legií v Rusku. Za druhé světové války byl nejdříve v domácím odboji, posléze zastával různé velitelské funkce jak na západní, tak na východní frontě. V souvislosti s výsadkovým vojskem byl Přikryl velitelem 2. čs. samostatné paradesantní brigády v SSSR. Tak jako mnoho dalších důstojníků a generálů i jeho dostihly po únoru 1948 komunistické represe. V roce 1949 byl jako brigádní generál a posádkový velitel v Brně zatčen, týrán při výsleších a odsouzen ke čtyřem letům těžkého žaláře, k degradaci na vojína a ztrátě čestných odznaků a vyznamenání. Na základě prezidentské milosti byl v polovině roku 1953 propuštěn. V roce 1964 byl soudně rehabilitován a jmenován do hodnosti generálmajora ve výslužbě. Vedle rehabilitovaného generála film zmiňuje také do té doby pošlapávanou a zapomínanou tradici československých výsadkových skupin, který byly za druhé světové války vycvičeny ve Velké Británii.

Výrobce: Studio ČAF, 1966

Tvůrci: Scénář a režie Josef Sedláček, kamera Jan Jiráček, hudba Jiří Šust

Technické údaje k filmové kopii: 35 mm, II. kombinovaná kopie, černobílá, 395 metrů (14 minut)

Kopie filmu byla do sbírky VHÚ získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha