Film „Hygienické zásady zásobování vojsk pitnou vodou“

 

V polních podmínkách je důležitou otázkou zajištění vojsk dostatečným množstvím pitné vody. Bez vody člověk velmi rychle umírá; znečištěná voda může zase vyřadit velké množství vojáků z boje. Film představuje práci zdravotnické hlídky sestavené z ženijního a zdravotnického instruktora, která má za úkol nalézt v místě dislokace vojsk dostatečně vydatné zdroje pitné vody. Hlídka vypočítá, jaké množství vody jednotky potřebují, vyhledá vhodné zdroje vody, určí jakost vody, způsob odebírání a transportu. Nejen přírodní zdroje ale také studny nebo vodovody mohou být nevhodným zdrojem vody, proto je vždy nutná zdravotnická kontrola, rozbor vody a vyloučení nevhodných zdrojů, které by mohly napáchat dalekosáhlé škody. Zásluhou režiséra Oldřicha Holíčka film vysvětluje odbornou problematiku poutavým způsobem na konkrétních hraných situacích z reálného prostředí.

Výrobce: ČSAF, 1957

Tvůrci: scénář a režie Oldřich Holíček , kamera Jan Jiráček, námět plk. MUDr. Alois Semerád

Technické údaje k filmové kopii: 35 mm, I. kombinovaná kopie, barevná, 871 metrů (31 min.)

Kopie filmu byla do sbírky VHÚ Praha získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha