Film „Inspektoři“

 

V listopadu 1990 byla podepsána Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě. Podepsalo ji 22 evropských států, Kanada a USA. Pro zajištění plnění závazků této smlouvy měl každý ze signatářů právo provádění kontrol a současně povinnost přijímat protokolem stanovené inspekce. Speciální výcvik inspektorů Československé armády probíhal na zámku Komorní Hrádek. To dokumentuje i krátký film natočený v ČSAF v roce 1991. Vybraní důstojníci se ve školícím a výcvikovém středisku na Komorním Hrádku účastnili především intenzivních jazykových kurzů, rozšiřovali své znalosti cizí bojové techniky, učili se pracovat s moderními záznamovými prostředky a osvojovali si i další znalosti nutné pro výkon funkce zbrojních inspektorů.  Film zachycuje i ukázky z jejich praktické činnosti v terénu a ve spolupráci s kolegy z ostatních armád signatářských zemí. Titul byl vyroben také v jazykové  verzi anglické,  německé a ruské.

Výrobce: Československý armádní film, 1991

Tvůrci: V. Bernard, J. Krob, M. Schiebl

Technické údaje k filmové kopii: video U-Matic, barevná, zvuková, česká verze, 10 minut

Kopie filmu byla do sbírky VHÚ Praha získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha