Film „Jak se rodí muzikanti“

 

Krátký reportážní film z roku 1970 představuje divákům Vojenskou hudební školu Víta Nejedlého v Roudnici nad Labem a její každodenní život. Z filmového hlediska tak činí způsobem typickým pro naši kinematografii druhé poloviny 60. let. Kamera se v sérii kaleidoskopických záběrů pohybuje historickými prostorami lobkowiczkého zámku (kde byla od roku 1958 škola umístěna) a s využitím kontaktního zvukového záznamu zachycuje profesory a studenty při výuce ve hře na jednotlivé nástroje, samostatná cvičení, společné orchestrální přednesy, ale také vojenský výcvik a trávení volného času žáků. Do této mozaiky je prolínán rozhovor s tehdejším velitelem školy plk. Metodem Přikrylem, který vysvětluje úkoly a poslání VHŠ VN, spočívající především v přípravě absolventů pro působení v některé z vojenských hudeb, včetně možnosti pokračovat ve studiu na civilních konzervatořích. Vojenská hudební škola Víta Nejedlého byla v roce 1991 přejmenována na Vojenskou konzervatoř, která byla v roce 2008 zrušena. Tím po padesáti letech skončila i vojenská hudební historie roudnického zámku.

Výrobce: Studio ČAF, 1970

Tvůrci: Scénář a režie Miroslav Burger, kamera Jaroslav Kadlec

Technické údaje k filmové kopii: 35mm, IV. kombinovaná kopie, černobílá, česká verze, 457metrů (16 minut)

Kopie filmu byla do sbírky VHÚ Praha získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha