Film „Katetrisační angiografie“

 

Angiografie je kontrastní rentgenologické vyšetření žil a tepen. Krátký odborný film z roku 1965 seznamuje diváky s katetrisační angiografií dle Seldingerovy metody, která se provádí perkutánní punkcí kterékoliv cévy. Jehlou je zaveden do tepny vodič a po něm cévka, kterou se vstřikuje kontrastní látka. Jednotlivé cévy se tím zobrazí a tak je možno určit změny, jak na cévách samotných, tak i na jednotlivých orgánech. Film popisuje nejčastěji užívanou metodu, kterou je zavádění cévky do stehenní tepny.

Nejprve se divák seznámí s přípravou potřebného instrumentária, zejména Oedmann-Ledinovy cévky a její úpravou pro jednotlivé konkrétní druhy vyšetření. V další části je podrobně ukázána technika zavádění cévky do tepny.

Závěrečná část filmu je věnována jednotlivým druhům vyšetření. Zavedení cévky do příslušné tepny je vždy ukázáno na kresleném triku a potom ve skutečnosti, snímáno kamerou přímo ze štítu rentgenového přístroje. Film tak umožňuje detailní seznámení s technikou katetrisační angiografie, která je důležitou metodou rentgenové diagnostiky.

Výrobce:  Československý armádní film, 1965

Tvůrci:  námět a scénář MUDr. Jiří Bret a Vlastimil Fiala, režie Vlastimil Fiala, kamera Jaroslav Kadlec

Technické údaje k filmové kopii: 35mm, II. kombinovaná kopie, černobílá, česká verze, 443 metrů (15 minut)

Kopie filmu byla do sbírky VHÚ Praha získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha