Film „Korunovační klenoty Království Českého“

 

Zdánlivě nepolitický film o historii a kráse korunovačních klenotů Českého království se v kontextu 50. výročí založení Československa v rozjitřené atmosféře podzimu roku 1968 stal manifestací na podporu české národní suverenity a odmítnutím cizí nadvlády. V rámci tvorby Jiřího Ployhara (1927–2009) tento film zapadal do linie vlastivědných filmů, kterých autor během 60. let natočil celou řadu pro Vládní výbor cestovního ruchu. V případě tohoto filmu však nešlo o korunovační klenoty jako o turistickou atrakci, ale téměř jako o národní „místo paměti“. Film seznamoval s historií vzniku jednotlivých korunovačních klenotů, s akribií popisoval jejich vzhled a připomínal významné české panovníky, kteří se zasloužili o rozvoj klenotů. Závěrečnou scénu filmu tvořil záběr do výstavních prostor na Pražském hradě, kde byla nainstalována výstava k výročí založení Československa, a na delegaci československých politiků – tváří „Pražského jara“ (Alexander Dubček, Josef Smrkovský, Oldřich Černík, Ludvík Svoboda). Nejen pro zobrazení některých později nežádoucích politiků, ale také pro neochvějná tvrzení o suverenitě, „které jsme se nikdy nevzdali“, byl film normalizační cenzurní komisí označen jako „závadný“ a jeho další promítání bylo zakázáno. Film byl vyroben i v anglické a francouzské jazykové mutaci.

Výrobce: Studio ČAF pro Československou televizi, 1969

Tvůrci: scénář, režie a kamera Jiří Ployhar

Technické údaje k filmové kopii: 35 mm,  IV. kombinovaná kopie, barevná, anglická verze,     338 metrů (12 min.)

Kopie filmu byla do sbírky VHÚ Praha získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha