Film „Křižovatky rozhodnutí“

 

Československý armádní film natočil za dobu své existence řadu dokumentárních filmů náborového charakteru. Filmy byly většinou určeny potencionálním zájemcům o studium na středních a vysokých vojenských školách různého zaměření. Nejvíce jich vznikalo v sedmdesátých a osmdesátých letech. Jedním z nich jsou i „Křižovatky rozhodnutí“ režiséra Stanislava Brožíka. Film ukazuje možnosti studia na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově, která tehdy nesla oficiální název Vysoká vojenská škola pozemního vojska trojnásobného hrdiny ČSSR a Hrdiny SSSR armádního generála Ludvíka Svobody. Divák je podle obvyklého schématu seznámen s prostředím školy, možnostmi sportovního vyžití a trávení volného času v různých zájmových kroužcích. Samotné studium je prezentováno pěti specializacemi (motostřelec, tankista, dělostřelec, ženista a chemik), které posluchač absolvuje jako poručík s titulem inženýr.

Film má charakter hraného dokumentu s velice jednoduchým dějem. Čerstvý maturant stojí před volbou další kariéry a nakonec se rozhodne pro studium na Vysoké vojenské škole pozemního vojska. Kamera ho sleduje při různých činnostech jako posluchače školy v jednotlivých specializacích až po závěrečný akt slavnostního vyřazení. Tuto hranou roličku ve filmu ztvárnil Otakar Brousek mladší.

Výrobce: Československý armádní film, 1981

Tvůrci: kamera Zbyněk Olmer, dramaturgie npor. Ivan Šářec, režie Stanislav Brožík

Technické údaje k filmové kopii: 35 mm, II. kombinovaná kopie, barevná, 580 metrů (20 minut)

Kopie filmu byla do sbírky VHÚ získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha