Film „Léčení traumatického šoku v polních podmínkách“

 

Bojující voják je extrémně zatěžován fyzicky i psychicky a nezřídka může při zranění nastat tzv. traumatický šok, který je těžkou, mnohdy i smrtelnou komplikací. Krátký instrukční film, určený především nižšímu a střednímu zdravotnickému personálu, pojednává o fyziologických příčinách traumatického šoku, jeho symptomech, stupních a jeho léčbě. Ve filmu jsou detailně znázorněny jednotlivé činnosti a postupy zdravotníků při zacházení s raněným při odsunu z bojiště přes plukovní obvaziště až na obvaziště divizní. Rozhodující je včasný zákrok, jemuž musí předcházet stanovení přesné diagnózy a určení správného komplexu protišokových opatření pro každého raněného. Film diváka seznamuje také s konkrétními lékařskými postupy, jakými jsou například způsoby tišení bolesti, krevní transfúze, zavádění vzduchovodu pro dýchání „z plic do plic“, zavádění infuzí či provedení endotracheální intubace a koniotomie. Snímek je pro větší názornost doplněn trikovými schématy. Jedná se o první část cyklu s touto tematikou. Dalšími jsou tituly „Resuscitace v polní nemocnici“ a „Anestezie při hromadném výskytu raněných“.

Výrobce: Filmové studio Vojensko-zdravotnického muzea MO SSSR ve spolupráci s Klinikou polní chirurgie při akademii S. M. Kirova Leningrad 1961

České znění ČSAF, 1965

Technické údaje k filmové kopii: 35mm, I. kombinovaná kopie, černobílá, česká verze, 496metrů (17 minut)

Kopie filmu byla do sbírky VHÚ Praha získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha