Film „Metodika výcviku v plavbě s OT-64“

 

Vodní toky byly vždy velkou překážkou v postupu jednotek a jejich překročení vyžadovalo složitě organizovanou přepravu. Rychlé tempo bojových operací však vyžaduje, aby vodní překážky byly překonávány z chodu. K tomuto účelu sloužily mimo jiné i obojživelné obrněné transportéry OT-64. Instruktážní film z roku 1969 názorně ukazuje metodiku práce na vodním cvičišti, jeho přípravu, organizaci zaměstnání a přípravu osádek i vozidel. Jsou předvedeny způsoby vjíždění do vodního toku při různých sklonech břehu, ovládání vozidla při proplouvání cvičnou dráhou a způsoby výjezdu na břeh v závislosti na síle vodního proudu. Divák je seznámen také s činností záchranné a vyprošťovací skupiny a s postupy při nácviku vlečení nepojízdného transportéru. Pozornost je věnována i kontrole a ošetření vozidla po plavbě. V závěru filmu je předvedena ukázka skupinového cvičení s překonáváním vodního toku za simulovaných bojových podmínek.

Výrobce: Studio ČAF, 1969

Tvůrci: režie Vlastimil Fiala, scénář Václav Hapl, kamera Ivan Koudelka

Technické údaje k filmové kopii: 35 mm, II. kombinovaná kopie, černobílá, česká verze, 721 metrů (24 min.)

Kopie filmu byla do sbírky VHÚ Praha získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha