Film „Na záletech v Československu“

 

Po etapě silně omezených kontaktů se Západem začalo socialistické Československo usilovat o posílení zahraničního turistického ruchu a přilákání devizových cizinců. Vládní výbor pro cestovní ruch, který byl pověřen koordinací propagačních aktivit, využíval také možnosti propagačního filmu. V této oblasti spolupracoval mimo jiné s armádním filmovým studiem, u nějž si po několik let objednával natáčení nejrůznějších filmů určených k propagaci Československa jako celku i jeho jednotlivých pamětihodností pro domácí i zahraniční turisty. Hlavním tvůrčím pracovníkem v této oblasti byl kameraman a režisér Jiří Ployhar (1927–2009). Jeho specialitou se staly především letecké záběry, které uměl natočit s mistrovskou bravurou a za využití pomůcek jako byl pro tyto účely zvlášť upravený vojenský vrtulník. Film „Na záletech v Československu“ byl syntézou Ployharova umění a sloužil k prezentaci Československa pro zahraniční turisty. Zápletkou byla svatební cesta mladého páru aerotaxíky po Československu, během níž stačili navštívit tak různá a vzdálená místa jako Banská Bystrica a Karlovy Vary. Zároveň šlo o jeden z posledních filmů, které směl Jiří Ployhar v armádním filmu po „normalizaci“ dodělat. Jako odpůrce sovětské okupace Československa byl vyloučen z KSČ a následně propuštěn. Armádní film tím ztratil umělce, za nějž už nenašel náhradu, a natáčení filmů pro vládní výbor bylo po několika nepřesvědčivých pokusech ukončeno.

Výrobce: Studio ČAF, 1972

Tvůrci: Režie a kamera Jiří Ployhar

Technické údaje k filmové kopii: 35 mm, I. kombinovaná kopie, barevná, 636 metrů (23 minut)

Kopie filmu byla do sbírky VHÚ získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha