Film „Naše vojsko 1/1951 (filmový měsíčník)“

 

Československý armádní film vznikl reorganizací Vojenského filmového a fotografického ústavu koncem roku 1950 a hned začátkem roku 1951 zahájil pravidelnou výrobu filmových měsíčníků nazvaných Naše vojsko. První číslo bylo dokončeno pravděpodobně v březnu nebo dubnu 1951 a trpělo některými nedostatky danými způsobem výroby a počáteční neujasněností koncepce. V titulcích bylo opomenuto i číslování měsíčníku (totéž platí pro druhé číslo), ale jako výrobce je v nich již uveden Československý armádní film.

Měsíčník obsahuje tři šoty. První ukazuje nástup nových frekventantů do velitelské školy.  Druhým je ukázka z divadelní hry Ivana Popova „Rodina“, která byla začátkem roku 1951 uvedena na scéně Divadla československé armády v Praze na Vinohradech. Mladého Vladimíra Iljiče Lenina v ní tehdy hrál Václav Špidla.  Posledním šotem je sportovní reportáž z celostátních zimních přeborů Sboru národní bezpečnosti, které se uskutečnily v únoru 1951 v Beskydech.

Filmová periodika byla od počátku určena pro široký okruh diváků, a to i mimo útvary československé armády. Tomu odpovídal jejich politicky angažovaný komentář i obsah. Nejvýrazněji to platí pro začátek padesátých let, včetně tohoto prvního čísla měsíčníku Naše vojsko.

 

Výrobce: Československý armádní film, 1951

Tvůrci neuvedeni

Technické údaje k filmové kopii: 35 mm, I. kombinovaná kopie, černobílá, 331 metrů (11 minut)

Kopie filmu byla do sbírky VHÚ získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha