Film „Pancéřovka RPG-7“

 

Pancéřovka RPG-7 (Ruční protitankový granátomet) je reaktivní, přenosná protitanková zbraň původní sovětské konstrukce určená k ničení obrněných prostředků protivníka, jakož i polních úkrytů, zděných či betonových staveb.

Krátký instrukční film z roku 1965 ve stručnosti seznamuje s technickými daty této zbraně a prostřednictvím ukázek ze zkušební střelnice, v kombinaci s animovanými schématy, popisuje jak konstrukci vlastní pancéřovky, tak i konstrukci a účinky 85mm kumulativních střel s piezoelektrickým zapalovačem. Střely jsou vybaveny autodestrukčním systémem pro případ minutí cíle. Kromě mechanických mířidel je zbraň pro přesné míření vybavena optickým zaměřovačem PGO-7, jehož konstrukci a použití film také popisuje.

Divák je dále detailně seznámen s obsluhou zbraně, způsobem nabíjení a především se správným zacházením z hlediska bezpečnosti střelby. Při volbě střeleckého stanoviště je vždy nutné brát v úvahu nasměrování hořících prachových plynů unikajících ze zadní části pancéřovky. Jejich výšleh sice eliminuje zpětný ráz zbraně, ale může současně svým tlakem a vysokou teplotou ohrozit osoby a objekty nalézající se za zády střelce a to až do vzdálenosti 30 metrů. Závěrečná část ukazuje ve zkratce základní způsoby zamíření na pevné a pohybující se cíle a zamíření za situace kdy vane vítr. Titul byl určen jako základní informace o zbrani se širokou škálou použití především pro pancéřovníky, pomocníky pancéřovníků a velící poddůstojníky.

Z dnešního pohledu se jedná též o zajímavý dokument z počátků zavedení této vysoce efektivní a přitom jednoduché a levné zbraně, která se postupem času stala nejrozšířenější ruční protitankovou zbraní světa a je stále v různých modifikacích vyráběna. Odhaduje se, že jí od začátku 60. let bylo vyrobeno téměř 10 milionů kusů.

Výrobce: Československý armádní film, 1965

Tvůrci: scénář a režie Václav Hapl, kamera Ivan Koudelka, odborná spolupráce ing. mjr. František Zach a mjr. Miroslav Červenka

Film byl natočen za spolupráce VVU – Otakara Jaroše Vyškov.

Technické údaje k filmové kopii: 35mm, I. kombinovaná kopie, černobílá, česká  verze,  451metrů (16 min.)

Kopie filmu byla do sbírky VHÚ Praha získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha