Film „Použitie poveternostnej stanice typu RS-65D v boji“

 

Tento titul je typickou ukázkou zpracování instruktážního filmu Československým armádním filmem v období 70. let minulého století. Objednatelem i schvalovatelem těchto filmů, které byly chápány výhradně jako učební a metodická pomůcka, byla Správa bojové přípravy MNO. Divák je postupně seznamován se složením povětrnostní stanice, personálním obsazením obsluh jejích jednotlivých částí a strukturou velení a řízení tohoto podpůrného bojového prostředku. Následuje přesun stanice do postavení a její rozvinutí, přičemž není opomenuto zajištění proti pozemnímu nebo vdušnému napadení a chemický průzkum. Celá souprava je po svém rozvinutí zamaskována proti leteckému průzkumu a začíná plnit úkoly meteorologického zajištění dělostřelectva a raketového vojska, tj. sbírá a vyhodnocuje aktuální povětrnostní data, jak pozemní, tak z vyšších vrstev atmosféry pomocí balonových radiových sond. Získané údaje jsou zpracovávány a formou meteozpráv odesílány. Pro větší názornost je film doplněn kreslenými schématy a plánky. Závěr tvoří krátká sekvence sestřižená z časově i místně různorodých efektních záběrů dělostřelectva a odpalů raket. Film byl vyroben pouze ve slovenském znění a v době svého vzniku byl klasifikován jako „Tajný“.

Výrobce: ČSAF, 1973

Tvůrci: kamera Jaroslav Kadlec, režie Jozef Sedláček

Technické údaje k filmové kopii: 35 mm, I. kombinovaná kopie, černobílá, zvuková, 714 metrů (25 minut)

Kopie filmu byla do sbírky VHÚ získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha